Onze aanpak

Selectie kweekgrond

Oesterpercelen kun je vergelijken met akkerbouwland of grasland van een agrariër, alleen liggen de oesterkweekpercelen onder water. De percelen verschillen in kwaliteit en ondergrond en geven hiermee een bepaalde basis smaak en kwaliteit aan de oesters. De percelen voor de Renart Boulon oester zijn streng geselecteerd op kwaliteit en ondergrond, immers net als bij wijnen bepaalt dit de basis smaak (het terroir). Daarom bepalen we per seizoen welke percelen geschikt zijn en voor welke periode.

De kweek

In Nederland groeien de oesters in de Waddenzee, Oosterschelde, Veersemeer of Grevelingen en worden gekweekt. De groei van een klein oestertje van 1-2 gram tot 60-80 gram consumptie duurt ongeveer twee tot drie jaar.

"het unieke proces van Renart Boulon"
Sorteren en selecteren

Nadat de oesters gevist zijn worden deze aan de wal, grotendeels geautomatiseerd, gesorteerd op basis van gewicht en vorm. Na het sorteren vindt er een handmatige selectie plaats op kwaliteit, vorm en uiterlijk Hier begint het proces van Renart Boulon.

Onze verzorging – het affineren, rijpen van de oester

Aan de basis van de verfijnde smaak van de Renart Boulon oester ligt het zilte bronwater waarin de oesters tot rust komen en affineren, rijpen. Dit bronwater pompen we uit een 70 meter diepe waterput onder de duinen, direct achter de Noordzee en de Oosterschelde. Hierin is Renart Boulon uniek. We hebben een speciaal affineerproces ontwikkeld waarbij we ook de getijden en een dag-nacht ritme nabootsen. Hierdoor nemen de oesters de mineralen en voedingsstoffen op uit het zuivere bronwater. Dit zorgt dat de oesters van Renart Boulon zich onderscheiden in een zuivere en verfijnde smaak: het ‘meroir’ van de oester. Net zoals men over ‘terroir’ spreekt bij kwaliteitswijnen en kazen geeft affineren met het zilte pure bronwater hét onderscheidende meroir aan de Renart Boulon oesters.

Inpakken van de oester

Na het affineren worden de oesters nogmaals met de hand uitgezocht, gekoeld en vervolgens ingepakt met de bolle zijde naar onderen. Dit zorgt ervoor dat het zeewater in de oesterschelp blijft waardoor de kwaliteit van de oester gewaarborgd blijft. Bij het verpakken krijgt elke oester een tikje op de schelp, klinkt het hol dan wordt de oester niet ingepakt. Bovenop leggen we wat houtwol zodat de oester vochtig blijft.